Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Şubat 2024

Sirküler No: 985

Sigortalı İşe Giriş Tarihinin Düzeltilmesi İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır?

İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ilgili SGK Müdürlüğünce işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.

İlgili SGK Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede; işe giriş bildirgesinde düzeltilmesi istenen tarihe ilişkin muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde/aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalı adına yapılan bildirim bulunup bulunmadığı, sigortalının çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde çalışmaya başladığını SGK’ya sigortalı bildirim belgesini verip vermediği hususu değerlendirilerek işlem yapılmakta, işverenin sunduğu belgeler ile SGK kayıtlarının birbirini doğrulması halinde gerekli düzeltmeler yapılmakta, işveren bildirimlerinde tereddüt ve şüphe duyulması halinde konu SGK Denetmenleri tarafından araştırılarak sonucuna göre işlem yapılması sağlanmaktadır.

Örneğin; 26.12.2023 tarihli işe giriş bildirgesi 25.12.2023 tarihinde verilen sigortalının işvereni daha sonra SGK’ ya yaptığı itirazda işe başlangıç tarihinin 29.12.2023 olduğu belirtmiştir. Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde yapılan inceleme sigortalının işe giriş tarihinin işverenin bildirim tarihini doğruladığı, sigortalının sigortalı bildirim belgesini vermediği anlaşılmış olup işverenin talebi doğrultusunda işe giriş tarihinde düzeltme yapılacaktır. Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde sigortalının işe başlangıç tarihinin 27.12.2023 tarihi olduğunun tespit edilmesi halinde bu defa işe başlangıç tarihi 27.12.2023 olarak düzeltilecek bu defa geç verilmiş duruma düşen işe giriş bildirgesinden dolayı işverene idari para cezası uygulanacaktır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.