Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Şubat 2023

Sirküler No: 741


10 ilimizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi SGK Yönetim Kurulunun 09.02.2023 tarihli, 2023/24 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesinin SGK’ ya vermiş olduğu yetkiye istinaden meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin ertelenmesine karar verilmiştir.

Erteleme kapsamına alınan yükümlülükler SGK tarafından yayımlanan 13.02.2023 tarih ve 63843373 sayılı Genel Yazıda 15 madde halinde belirtilmiştir.

Genel Yazı İçin tıklayınız.

SGK-Genel Yazı-

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.