1806, 2021

Yapı Ruhsatlarına İstinaden Otomatik İşyeri Tescili Yapılan İşyerlerinde Tescil İşlemleri Otomatik Yapılmaya Başlandı

Haziran 18th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 458 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Haziran 2021 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16 Nisan 2021 tarihli 2021/11 sayılı Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri konulu Genelgeye göre;   Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri [...]

1806, 2021

SGK Meslek Adı ve Koduna Bağlı İdari Para Cezaları Konusunda Yayımladığı Yazıda Değişikliğe Gitti

Haziran 18th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 457 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Haziran 2021 “ SGK Başkanlığı, Taşra Ünitelerinde Uygulama Birliğini Sağlamak Amacıyla Meslek Adı ve Koduna Bağlı İdari Para Cezaları Konusunu Ünitelerine Duyurdu” başlıklı Sirkülerimizde; SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü taşra ünitelerine gönderdiği 11 Haziran 2021 tarihli 26146467 sayılı meslek adı ve kodu değişiklikleri hakkında [...]

1806, 2021

İşçinin günde en fazla çalıştırılabileceği saat sınırı ve fazla mesai doğma(ma)sı

Haziran 18th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 456 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Haziran 2021 Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre olarak tanımlanabilir. İş Kanununa göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en fazla 45 saattir. Toplu iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa haftalık çalışma süresi olan 45 saat, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünür ve [...]

1806, 2021

İşçilere 1 veya 2 saatlik verilen izinler için telafi çalışması yaptırılabilme(me)si

Haziran 18th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 455 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Haziran 2021 4857 sayılı İş Kanunu’nun “telafi çalışması” başlıklı 64’üncü maddesine göre; işçinin talebi ile kendisine işveren tarafından izin verilmesi halinde, bu izinli olduğu saat ve günler için; İşveren, çalışılmayan bu saat/günler için telafi çalışmasını 2 ay içinde yaptırmalıdır. Bu yapılan telafi çalışmaları için fazla [...]

1406, 2021

Hangi Çalışmalar Uzaktan Çalışma Kabul Edilmeli ve Uzaktan Çalışmada Bildirilmesi Gereken Gün Sayısı Ne Olmalı?

Haziran 14th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 454 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Haziran 2021 Bilindiği üzere, “uzaktan çalışma” yasal dayanağına 4857 sayılı İş Kanunu’nun “çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14’üncü maddesinde 06 Mayıs 2016 tarihli 6715 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle eklenen düzenleme ile kavuşmuştur. Kanunda yer alan düzenlemeye göre “uzaktan çalışma”; işçinin, işveren tarafından oluşturulan [...]

1406, 2021

İşçinin raporlu olduğu sürelerin yıllık izin hesabında sayılma(ma)sı

Haziran 14th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 453 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Haziran 2021 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesine göre, işçinin tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (ancak, 25’inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.) yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılmaktadır. Bu sürenin tespiti için, Kanunun 25/I-b’de yer alan [...]

1406, 2021

Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalının erken emekliliği

Haziran 14th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 452 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Haziran 2021 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28’inci maddesine göre; yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğubulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 1/4 ‘ü, prim [...]

1406, 2021

SGK Başkanlığı, Taşra Ünitelerinde Uygulama Birliğini Sağlamak Amacıyla Meslek Adı ve Koduna Bağlı İdari Para Cezaları Konusunu Ünitelerine Duyurdu

Haziran 14th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 451 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Haziran 2021 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü taşra ünitelerine gönderdiği 11 Haziran 2021 tarihli 26146467 sayılı meslek adı ve kodu değişiklikleri hakkında yapılacak işlemler konulu yazıda Üniteleri arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla meslek adı ve kodu değişiklikleri ve idari para cezası konusu aşağıdaki şekilde [...]

1206, 2021

SGK 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu İle İlgili 15 Soru Cevap Yayımladı

Haziran 12th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 450 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Haziran 2021 SGK, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/yapilandirma_kanunu/yapilandirma_soru_cevap adresinde 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu İle İlgili 15 Soru Cevap Yayımladı. 1-Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girmektedir? 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, 04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari [...]

1106, 2021

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Haziran 11th, 2021|Categories: Proventus Sirküler|0 Comments

Sirküler No: 449 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 11 Haziran 2021 27.09.2008 tarihli 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı  Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerini (değişik: 10.01.2014-27.07.2016); 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “fiili hizmet süresi zammı” başlıklı 40’ıncı maddesinde aşağıdaki kanunlarla yapılan düzenlemelere 02.2018 tarihli 7077 [...]

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.