2301, 2021

Prim Borcu Olan 4/1-b ve GSS’liler 2021 Yılında da Sağlık Yardımı Alabilecek

Ocak 23rd, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 332 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ocak 2021 23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.01.2021 tarihli 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılardan, Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlardan, sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler 01.01.2021-31.12.2021 döneminde de; Sağlık [...]

2301, 2021

SGK’dan Kıdem Tazminatı Yazısı Kaç Defa Alınabilir?

Ocak 23rd, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 331 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ocak 2021 Kıdem tazminatına hak kazanma şartları arasında sayılan yaş şartı dışında 15 yıl 3600 gün veya 7000 gün yahut 25 yıl 4500 gün şartlarının sağlanması durumunda işçi, SGK’dan aldığı kıdem tazminatı yazısına istinaden işyerinden kendi isteğiyle ayrılması halinde emekli aylığına hak kazanma şartları sağlanmazsa [...]

2001, 2021

Pandemiye Bağlı Prim Destek Tutarları SGK Tarafından Güncellendi

Ocak 20th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 330 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Ocak 2021 12/01/2021 tarihli ve 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinin hesaplanmasına esas 44,15 TL’nin 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli [...]

1801, 2021

Sigortalının Birden Fazla İşyerinde Çalışması Durumunda Prim İadesi Mümkün mü?

Ocak 18th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 329 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Ocak 2021 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “günlük kazanç sınırları” başlıklı 82’nci maddesinin dördüncü fıkrasında aşağıdaki düzenleme yapılmıştır. “ Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler [...]

1501, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan 3. Kişilere Ait Kişisel Veriler Hakkında İlke Kararı Yayımlandı

Ocak 15th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 328 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ocak 2021 Resmi Gazete’nin 15.01.2021 tarihli 31365 sayılı nüshasında yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 22.12.2020 ve 2020/966 tarih sayılı Kararında; “veri sorumluluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel [...]

1401, 2021

Hatalı teşvik kayıtlarının düzeltilmesi süresi uzatıldı

Ocak 14th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 327 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Ocak 2021 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24.12.2020 tarihli ve 16692929 sayılı Genel Yazısı ile; 2021/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren “ hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerince, cari ayda aynı veya farklı teşvik kanun numaralı [...]

1301, 2021

Cumhurbaşkanı Kararıyla 4447 Sayılı Kanundaki Destek Tutarları %21,56 Oranında Artırıldı

Ocak 13th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 326 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2021 13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4447 sayılı Kanunun aşağıda yer alan Geçici 24, Geçici 27 ve Geçici 28. Maddelerinde yer alan destek tutarları 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) [...]

1301, 2021

SGK’dan Gelir/Aylık Alanların 2021 Yılı İlk Dönem Artışları Açıklandı

Ocak 13th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 325 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2021 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 09.01.2021 tarih ve 17811447 sayılı Genel Yazısı ile aşağıdaki başlıklarda rakamlar açıklanmıştır. Aylıklarda Geçerli Olan Güncelleme Katsayısı 4/1-a ve 4/1-b Kapsamında Bağlanan Gelir ve Aylıkların Artırılması ve Alt Sınırı Ek Ödemenin Tutarı Engellilik Derecesine Göre [...]

1101, 2021

KİK, Adi Ortakların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı Yayımladı

Ocak 11th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 324 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 11 Ocak 2021 Kamu İhale Kurumu, 23.12.2020 tarihli Duyurusunda, adi ortakların alt yüklenici olamayacağına ve alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlemeyeceğine dair Kurul kararını açıkladı. Duyuruda aşağıdaki Kurul Kararı paylaşıldı. “ Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan [...]

1101, 2021

SGK, Kredi Kullanmak Suretiyle Sigortalıların Emekli Olabilmesine Yönelik 3 Bankayla Protokol İmzaladı

Ocak 11th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 323 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 11 Ocak 2021 04.01.2021 tarihinde SGK ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında kredi iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile sigortalılara, kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, herhangi bir ödeme güçlüğü [...]