1204, 2021

İstirahat Raporuyla Tatile Giden İşçiye Tazminat Ödenir mi?

Nisan 12th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 394 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Nisan 2021 Konuyu Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 11 Ocak 2021 tarihli kararı (E:2018/5003, K:2021/159) ile açıklayalım.   Somut uyuşmazlıkta; davacı 09-12/07/2015 tarihleri arası için 2’şer gün şeklinde ardışık tarihlerde istirahat raporu almış, aynı işyerinde çalışan bir diğer işçi ...de aynı tarihlerde aynı hastane ve aynı [...]

904, 2021

29 Nolu İşten Çıkış Kodu Kaldırılmış Yerine 42-50 Nolu Kodlar Getirilmiştir

Nisan 9th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 393 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 09 Nisan 2021 SGK yayımlandığı 01.04.2021 tarihli 2021-09 sayılı Genelge ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi gereği fesih için kullanılan 29 nolu kod kaldırılarak yerine 25/II detaylı olarak 9 ayrı kod altında yeniden belirlenmiştir. Genelge için tıklayınız

904, 2021

40 Meslek Daha, Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamına Alınmış Olup, 09.04.2022 Tarihinden Sonra Belgesi Olmayan Çalıştırılamayacak

Nisan 9th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 392 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 09 Nisan 2021 09.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 40 meslek daha ulusal mesleki yeterlilik belgesi kapsamına alınarak, 09.04.2021 tarihinden itibaren 12 ay sonra belgesi olmayan kişi işverenlerce çalıştırılamayacak Resmi Gazete İçin Tıklayınız 40 Meslek

804, 2021

İşten ayrılan işçinin işinin diğer bir işçiye gördürülmesi mümkün mü?

Nisan 8th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 391 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 08 Nisan 2021 İşten ayrılan işçinin işinin diğer bir işçiye gördürülmesinin mümkün olup olmadığını Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 23.09.2010 tarihli, 2009/26258 esas, 2010/25387 karar sayılı Kararı ile açıklayalım. Somut olayda; davalı işyerinde çalışan bir işçinin ayrılması üzerine davacıdan ayrılan işçinin vardiyasında da çalışması istenilmiştir. Bu talep [...]

604, 2021

İşçiye sağlanan ek menfaat yoksa ikale sözleşmesi oluşmamış sayılır

Nisan 6th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 390 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 06 Nisan 2021 Konuyu Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 01.03.2016 tarihli, 2016/3402 esas, 2016/6001 karar sayılı Kararı ile açıklayalım. Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. İş sözleşmesinin ikale ile sona erip ermediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. ve devamı [...]

504, 2021

Yiyecek ve İçecek Sektörü Çalışanlarına Prim ve Ücret Desteği Geliyor

Nisan 5th, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 389 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 05 Nisan 2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 02.04.2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuş, bir önceki sirkülerimizde 2 düzenlemeden bahsedilmiş idi. Bu 2 düzenlemeden ayrı olarak 3. bir önemli düzenleme de kapıda. Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren [...]

204, 2021

2 Nisan 2021 Tarihli Kanun Teklifiyle Çalışma Mevzuatında Yapılacak Düzenlemeler

Nisan 2nd, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 388 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 02 Nisan 2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 02.04.2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Bu Kanun Teklifi ile çalışma mevzuatında 2 düzenleme yapılması planlanmaktadır. Düzenleme-1: Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında [...]

104, 2021

SGK 4691 SAYILI TEŞVİK GENELGESİ YAYIMLADI

Nisan 1st, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 386 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Nisan 2021 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca çalışanların brüt ücretlerin (prime esas kazanç) hesaplanması ile ilgili 2021-02 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik 2021 yılı Şubat ayı ve sonrasında uygulanmaya başlanacaktır. Genelge için tıklayınız

104, 2021

SGK WS-Vizite Sistemini İşletime Açtı

Nisan 1st, 2021|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 385 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Nisan 2021 31.03.2021 tarihli SGK Duyurusu ile 4a kapsamındaki sigortalılar için çalışılmadığına dair bildirim konusunda WS-Vizite uygulamasını başlattı. Duyuru Metni ve Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız...