1910, 2020

İşveren, işçisinin istifasını kabul etmek zorunda mıdır?

Ekim 19th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 264 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 İstifa aslında tek taraflı fesih beyanı olup, anında hüküm ve sonuç doğurur. Ancak, uygulamada söz konusu istifa dilekçelerinin işverenler tarafından işleme alınmadığı gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. İşverenler işçi ile görüşüp söz konusu dilekçesini yazılı olarak geri çekmesini isteyebileceği gibi, verilen istifa dilekçesinin işleme alınmadığının [...]

1910, 2020

İntihar İş Kazası mıdır?

Ekim 19th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 263 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 Yargıtay vermiş olduğu bir Kararda özetle;[1] “ Davaya konu olayda (X) işyerinin sigortalısı (A) bunalıma girerek, mesai bitimine yakın işini bırakarak işyerinin çatı katında ikametine tahsis edilen işçi yatakhanesinde kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir. Bu olay üzerine görülen davanın temyizinde yüksek Mahkeme kararında, davanın [...]

1910, 2020

28-29 Ekim Günlerinde İş Mevzuatı Uygulamaları

Ekim 19th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 262 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 29 Ekim ulusal bayramımız olup, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 2020 yılı için 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlar 29 Ekim Perşembe günü [...]

1910, 2020

İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16 Ekim Tarihli Kanun Teklifinde Çalışma Yaşamındaki Düzenlemeler

Ekim 19th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 261 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 İşsizlik ödeneğinden yararlananların işten ayrıldıkları 90 gün içinde işe girmeleri halinde en az 12 ay boyunca çalışmaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait primler Fondan (İşsizlik Sigortası Fonu) karşılanması teklif edilmektedir. 6111 sayılı Kanun teşviğinin ve 7102 sayılı Kanun teşviğinin 31.12.2023 tarihine [...]

1910, 2020

26 Numaralı İşten Ayrılış Nedeni İçeriği Değiştirildi

Ekim 19th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 260 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Ekim 2020 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.10.2020 tarihli 2020/41 sayılı Genelge ile 26 numaralı işten ayrılış kodu içeriği “devamsızlık nedeni ile fesih” iken “disiplin kurulu kararı ile fesih” ile değiştirilmiştir. Genelge için tıklayınız....

1510, 2020

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışanlara Verilecek İstirahat Raporları

Ekim 15th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 259 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ekim 2020 Bir işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan ve SGK’ dan yaşlılık/emeklilik  aylığı almakta iken hastalığı sebebiyle başvurduğu Sağlık Bakanlığ’ınca yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucusu hekimlerince istirahatli bırakılan sigortalıya SGK tarafından hastalık ve analık sigortası kollarından iş göremezlik ödeneği ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak [...]

1410, 2020

İşten Ayrılan Sigortalıların Meslek Hastalığı İddialarının İncelenmesi

Ekim 14th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 258 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Ekim 2020 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre; meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise sigortalının 5510 sayılı Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması [...]

1410, 2020

İş Kazasının Geç Bildirilmesinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Ekim 14th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 257 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Ekim 2020 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde iş kazasının meydana geldiği tarihi takip eden 3 iş günü içinde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK’ ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenen/ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından işverenden tahsil edilir. 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında [...]

1210, 2020

SGK İdari Para Cezalarında Tahakkuk Zamanaşımı Süreleri

Ekim 12th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 256 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Ekim 2020 İdari para cezasına konu fiil, ilgili kanunlar ile verilen yükümlülük yerine getirilmediği zaman işlenmiş sayıldığından gerek mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler idari para cezasına konu fiili, yükümlüklerini yerine [...]

1210, 2020

SGK Denetim Elemanlarının Denetimine Engel Olmada Uygulanacak Müeyyideler

Ekim 12th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 255 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Ekim 2020 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, “Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının;   1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer [...]