708, 2020

50 Soru ve Cevapla MUHSGK uygulaması

Ağustos 7th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 209 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Ağustos 2020 01.07.2020 tarihinde tüm ülkede yürürlüğe girecek olan ve 26.08.2020 tarihinde e-beyanname üzerinden gönderilecek olan “Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleşmesiyle oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK)”, 50 soru ve cevapla “6728 sayılı Kanun, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel [...]

208, 2020

Mesaide gazete okumanın, mesaiye sık aralıklarla geç gelmenin, mesai sonrası işyerine girmenin iş akdine etkisi

Ağustos 2nd, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 208 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Ağustos 2020 Mesaide gazete okumanın, mesaiye sık aralıklarla geç gelmenin, mesai sonrası işyerine girmenin iş akdine etkisi   Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 02.07.2018 tarihli kararında; “fesih bildiriminde adı geçen mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası işyerine girme eylemlerine dair [...]

208, 2020

Güvenlik görevlisinin işyerinde uyumasının iş akdine etkisi

Ağustos 2nd, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 207 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Ağustos 2020 Güvenlik görevlisinin işyerinde uyumasının iş akdine etkisi   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aşağıdaki kararında; güvenlik görevlisi veya bekçinin, bir defaya mahsus da olsa görev yerinde uyuması, işyeri güvenliği için tehlike oluşturacağından, işveren için haklı fesih nedeni olarak kabul etmiştir. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL [...]

208, 2020

Emniyet Kemerini Takmadan Araç Kullanmanın İş Akdine Etkisi

Ağustos 2nd, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 206 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Ağustos 2020 Emniyet Kemerini Takmadan Araç Kullanmanın İş Akdine Etkisi   Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; emniyet kemerini takmadan araç kullanan işçinin iş akdinin işveren tarafından feshini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (h) ve (ı) alt bentlerinde düzenlenen “ h) [...]

208, 2020

Mesai Saatinde İşyerinde Yapılan Mangal Partisinin İş Akdine Etkisi

Ağustos 2nd, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 205 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Ağustos 2020 Mesai Saatinde İşyerinde Yapılan Mangal Partisinin İş Akdine Etkisi   Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin aşağıda metnine yer verilen 23.09.2014 tarihli kararı ışığında konuyu değerlendirdiğimizde; mahkemece aşçı olan davacının yemek saatleri dışında kendisinin sorumlu olduğu depodan yemek malzemeleri ile çalışma düzenini de etkileyecek şekilde [...]

208, 2020

Sık Sık Alınan Raporun İş Akdine Etkisi

Ağustos 2nd, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 204 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Ağustos 2020 Sık Sık Alınan Raporun İş Akdine Etkisi   Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin aşağıda metnine yer verilen 08.11.2018 tarihli kararı ışığında konuyu değerlendirdiğimizde; haklı neden niteliğinde olmayan ancak sık sık rapor alma şeklindeki davranışının iş akışını bozacağı açık olup, işverenin buna katlanması beklenemez. Davacının [...]

3107, 2020

Kısa Çalışmada Süreler 1’er Ay Uzatıldı

Temmuz 31st, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 203 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Temmuz 2020 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 adet Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışmada süreler 1’er ay uzatılmış olup, uzatılan sürelere aşağıda yer verilmiştir. 1- 30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinin süresi bir önceki Cumhurbaşkanı Kararıyla 01.07.2020 [...]

2807, 2020

14 Temmuz 2020 Tarihli Kanun Teklifi Yasalaştı, Yeni Düzenlemeler Geldi

Temmuz 28th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 202 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Temmuz 2020 AK Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından 14 Temmuz 2020 tarihli 119 sayı ile TBMM’ye sunulan (Tali Komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Esas Komisyon: Plan ve Bütçe) İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 23 Temmuz 2020 tarihli [...]

2307, 2020

Anayasa Mahkemesi, Yurtdışı Borçlanmada Yurda Kesin Dönülmüş Olmasını ve Tekrar Çalışmada Aylığın Kesilmesini Anayasa’ya Aykırı Bulmadı.

Temmuz 23rd, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 201 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Temmuz 2020 Anayasa Mahkemesi’nin 21.07.2020 tarihli ve 31192 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 11.06.2020 tarihli 2019/101 ve 2020/26 sayılı kararı ile aşağıda yer alan 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”’un aşağıdaki altı çizili hükümlerin Anayasa’ya [...]

2307, 2020

Noterin ölümü, atanması veya emekli olması durumunda noter vekili işyeri bildirgesi verecek mi?

Temmuz 23rd, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sirküler No: 200 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Temmuz 2020 Noter işyerleri ile ilgili olarak noterin ölümü, atanması veya emekli olması halinde yeni noter atanıncaya kadar noterlik işyerlerinin boşta kalmış olduğu dönemlerde noterliğin işlemlerini yürütmekle görevli noter vekillerinin mevcut noterlik dosyalarında adına isim tashihi yapılacak olup; bu durumda işyeri bildirgesi verilmeyecek ve dolayısıyla [...]