Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Aralık 2022

Sirküler No: 493


Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi 1/1/2023 tarihinden itibaren 260,00 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-3.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.