Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
17 Aralık 2022

Sirküler No: 473


6563 sayılı Karar ile;

-Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.