Sirküler

No: 154

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Nisan 2020


7244 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile kısa çalışma ödemeleri uygunluk tespitini yapmakla görev ve yetkili olan iş müfettişleri incelemesi tamamlanmadan işverenlerin beyanı doğrultusunda yapılacaktır. Bu kapsamda bu süreçte izlenmesi gereken işlemler sirkülerimiz konusunu teşkil edecek olup, muhtemelen İŞKUR tarafından da bu hususlar dikkate alınacağı düşünülmektedir.

– İşverenler tarafından İŞKUR’a mail olarak gönderilen ve en az bir adet kanıtlayıcı belgeyi ihtiva edecek şekilde kısa çalışma talepleri uygunluk tespiti için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na İŞKUR tarafından web servis aracılığıyla iletilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı da işi sonuçlandıracak müfettişe havalesini sistem üzerinden yapar.

– Kısa çalışma talebi müfettiş tarafından uygun görülmüşse uygun görülen işçi listesi İŞKUR tarafından sorgulanır. Son 2 ay kazanç bilgisi ve IBAN bilgisi sisteme yüklenir. Güncelleme işlemi SGK kayıtlarından yapılır.

– Kısa çalışma talebi müfettiş tarafından henüz uygun görülmemişse ve incelemesi devam ediyorsa başvuru anındaki işçi listesi sisteme yüklenir.

– Kısa çalışma talebi uygunluk tespiti için henüz Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na gönderilmemiş, yeni başvuru yapılmış ise başvurunun şekil şartlarını sağlayıp sağlamadığı İŞKUR tarafından kontrol edilir ve sisteme yüklenir.Yükleme yapıldıktan sonra uygunluk tespiti için gönderilir.

– Kısa çalışma talebi daha önce müfettiş tarafından uygun görülmüşse işçi listesine yeni işçi ilave edilmek istendiğinde ilk kısa çalışma bitiş tarihini geçmemek üzere kısa çalışma listesi İŞKUR tarafından portala yüklenir. Uygunluk tespitine gönderilir, sonucu beklenir.

– İflas eden veya tasfiye halinde olan işverenlerin kısa çalışma talebinin olumsuz olarak değerlendirileceği düşünülmektedir.

– İşyeri bazında kısa çalışmaya başlama tarihleri farklı olsa dahi bitiş tarihi aynı olmalıdır.

– Kısa çalışma talebi uygun görülüp başlama tarihi itibariyle hak sahipliği oluşmamışsa ileri tarihli başlama tarihi yeni başvurularda dikkate alınmaz.

– Kısa çalışma talebinde değişiklik yapılması halinde uygunluk tespitinin sonucunun İŞKUR’a ulaşmamış olması ve sisteme ödemeler için yükleme yapılmamışsa, bu son talep dikkate alınır. Uygunluk tespiti kabul edilen ve/veya ödemeleri sisteme yüklenen işyerleri için yeni işçi ekleme hariç yeni (son) talebine göre işlem yapılır.

– İşten çıkış kodu olarak 01, 04, 15, 22, 27 ve 28 kullanan işverenler işten çıkış tarihi itibariyle kısa çalışma bitiş tarihi İŞKUR tarafından güncellenir. Eğer bu nedenle fazla ödeme oluşmuşsa işverenden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

– İşverenlerin teknik ve yasal zorunluluk nedenleriyle kısa çalışma döneminde yeni işçi başlatabilmeleri düşünülmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.