Sirküler

No: 362

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Mart 2021


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi vermiş olduğu kararda (T.07.12.2020, E.2016/33292, K.2020/17467); işçinin devamsızlık yaptığı tarihler için işverenden izin aldığını iddia etmişse de işverenden izin aldığını gösteren bir belge bulunmadığı ve tanıkların da bu iddiayı destekleyen bir beyanda bulunmadıkları dikkate alındığında işçinin devamsızlık yaptığı sabit olup işverenin feshi haklı nedene dayandığından kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekir.

Yargıtay Kararı İçin Tıklayınız…

 

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.