Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Şubat 2022

Sirküler No: 214


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak doğrudan teminler ile istisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin alımları, ilan yapılmaksızın doğrudan idarelerce seçilen işletmelerden fiyat teklifi alınmak suretiyle sonuçlandırılmaktadır.

Kamu İhale Kurumunca alınan yeni karar çerçevesinde, idarelerce bu alımların da işletmelere duyurulması ve böylelikle rekabetin sağlanmasına yönelik bir açılım sağlanmıştır.

Bu kapsamda; doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların, alım öncesi ilgililere duyurulması, varsa alıma ilişkin dokümanlara duyuru ile birlikte erişilmesi ve duyuruya çıkan alımların farklı kriterlerle aranmasına yönelik geliştirmeler tamamlanmış ve Doğrudan Temin Arama Sayfası ekap.kik.gov.tr adresinde “İhale İşlemleri” menüsü altında erişime açılmıştır.

Geliştirme ile alımlara duyuru imkânı getirilmesinin yanı sıra, alıma ilişkin bilgilerin EKAP’a (elektronik kamu alımları platformu) kayıt edilmesi ve sonuç bilgisinin gönderilmesine ilişkin işlemler de sadeleştirilmiştir.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyurulması idarelerin takdirinde olup söz konusu alımlar duyuru yapılmaksızın da neticelendirilebilecektir.

Söz konusu duyuru ve Duyurulu Doğrudan Temin Kılavuzu ekte yer almaktadır.

EK – Doğrudan temin alımlarının işletmelere duyurulması

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/440/dogrudan_teminler_ekap_uzerinden_duyurulabilecek.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.