Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Aralık 2022

Sirküler No: 497


193 sayılı Kanununda yer alan ve 2023 yılında uygulanacak had ve tutarlar, 2022 yılı için % 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak tespit edilmiştir.

Buna göre,

1- Engellilik indirimi tutarları;

– Birinci derece engelliler için      4.400 TL,

– İkinci derece engelliler için        2.600 TL,

– Üçüncü derece engelliler için     1.100 TL

2-İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL,

3-İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56 TL,

4-2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere gelir vergisi tarifesi,

70.000 TL’ye kadar                                                                                                        % 15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası                                                     % 20

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde

550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası                                                 % 27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde

1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası                                            % 35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL,

(ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için

607.000 TL), fazlası                                                                                                      % 40

Şeklinde olacaktır.

Diğer 2023 yılı için geçerli olacak  maktu had ve tutarlar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-13.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.