Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Mayıs 2024

Sirküler No: 1005

Gecikme zammı oranları aylık %3,5 dan %4,5 a çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 8484) ile;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

-Böylelikle gecikme zammı yanında pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları da aylık %4,5 olarak uygulanacaktır.

Karar için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.