Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Kasım 2022

Sirküler No: 683


09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7420 sayılı Kanunla 2547 sayılı Kanunun Ek 29’uncu maddesi çerçevesinde yapılan düzenleme gereği; öğrencilerin işe giriş bildirgelerinin intörn eğitimine başlamadan önce verilmesi gerekmekte ise de 09.11.2022 tarihi ve öncesinde diş hekimliği fakültelerinde intörn eğitime başlayan öğrencilerin 7420 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bildirilmesi fiilen mümkün olmadığından, sigortalı işe giriş bildirimlerinin, 2022 yılı 10’uncu döneme ilişkin muhtasar, prim ve hizmet beyannamesi/aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süresinin son günü olan 28.11.2022 tarihi saat 23:59’a kadar verilmiş olması halinde sigortalı ise giriş bildirgeleri yasal süresinde verilmiş kabul edilecektir.

Detaylı Bilgi İçin SGK Genel Yazısını Okuyunuz.

Genel Yazı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.