Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Temmuz 2022

Sirküler No: 358


Kanun ile;

  • Kamu görevlilerinin hiyerarşik konumu, sorumluluk düzeyi, yürütmüş oldukları görev, hizmet sınıfı, kadro unvanı/derecesi ve eğitim durumu gibi kriterler esas alınarak belirlenmiş olan ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesi;
  • Emekli aylığı alt sınırının 3.500 Türk lirasına çıkarılması;
  • Açılacak yeni noterliğe, ilgili noter sınıfından başvuru olmadığı takdirde bir alt sınıfta bulunan noterin de başvurabilmesine imkân sağlanması;
  • Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği hâlde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanınması;

amaçlanmaktadır.

Vergi ile ilgili olarak,

-Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki mallar ve özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. NO   Mal İsmi Vergi Oranı (%)
87.03 — Sadece elektrik motorlu olanlar

— Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

— Motor gücü 160 kW’ı geçenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

10

40

50

60

-Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların ticari faaliyetlere ilişkin bildirim verme yükümlülüğünü yerine getirmemeleri halinde kesilecek ceza, özel usulsüzlük cezasının 3 ve 5 katı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Diğer ayrıntılar ve düzenlemeler için Kanun metni ektedir.

https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7417.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.