Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
12 Mart 2024

Sirküler No: 955

Danıştay, asgari ücret artışından damga vergisi kesilmesinde açık bir vergi hatası olmadığına hükmetti.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Bölge idare mahkemeleri kararları arasındaki aykırılığı gidermek üzere aldığı, Esas No: 2023/4, Karar No : 2023/6 ile;

-Hizmet alım işi nedeniyle yüklenici firmaya yapılan hak ediş ödemelerine yeni ihale karar alınmadan, ek sözleşme veya bunların mahiyetini iktisap eden herhangi bir kağıt düzenlenmeden ya da harcama yetkilisinden “olur” veya “onay” alınmadan asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farklarının da dahil edilmesi durumunda anılan fiyat farkından kaynaklanan kısmın iadesine ilişkin istemlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin hükümleri kapsamında incelenebileceği, ancak asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkından alınan damga vergisinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun anılan hükümleri kapsamında değerlendirilebilecek açık bir vergi hatası bulunmadığı hakkında karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.