Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Şubat 2023

Sirküler No: 543


548 sayılı VUK Tebliği ile;

-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesine göre borsada rayici olmayan yabancı paraların 31/12/2022 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

-Tespit edilen kurlar, yabancı paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde de kullanılacaktır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230208-11.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.