About Raşit Ok

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Raşit Ok has created 112 blog entries.

İşine gitmek üzere toplu taşım aracı bekleyen işçinin kaza geçirmesi

By |2020-01-13T09:44:54+03:00Ocak 13th, 2020|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 77 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2020 İş yerine gitmek üzere evinden ayrılarak Belediye’ye ait toplu taşım aracına binmek üzere durakta bekleyen sigortalıya motosikletli bir sürücünün çarpması sonucu yaralanması olayı bir iş kazası sayılır mı? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesinin [...]

Tutuklanan işçiye ücret ödenmesi ve SGK bildirimi

By |2020-01-13T09:41:19+03:00Ocak 13th, 2020|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 76 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2020 Tutuklu olanlara ücret ödeneceğine dair iş veya toplu iş sözleşmelerinde hüküm bulunmadığı müddetçe ücret ödenmez, eğer iş veya toplu iş sözleşmelerinde hüküm varsa ücret ödenir. Ancak, SGK uygulamalarında fiilen çalışmaya bağlı bildirim esası olduğu için, tutuklu olanların işyerinde çalışması [...]

Yıllık ücretli izin süresinin hesaplanması

By |2020-01-13T09:38:39+03:00Ocak 13th, 2020|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 75 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2020 İşçinin izin hakkını elde etmesi için gereken 1 yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken 1 yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru [...]

Yıllık ücretli izinde çalışma yasağı

By |2020-01-13T09:32:16+03:00Ocak 13th, 2020|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 74 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2020 4857 sayılı İş Kanunu’nun “izinde çalışma yasağı” başlığını taşıyan 58’inci maddesine göre; yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Bu [...]

Yurtdışına işçi götüren firmanın iş sözleşmesini İŞKUR’ a onaylatması

By |2020-01-13T09:29:43+03:00Ocak 13th, 2020|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 73 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2020 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu’n “Özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyet alanı, geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi ve denetimi” başlığını taşıyan 17’nci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre; özel istihdam bürolarının aracılık faaliyeti ya [...]

2020 yılı Ocak Ayından İtibaren E-Bildirge Üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderilemeyecek

By |2020-01-09T10:09:04+03:00Ocak 9th, 2020|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 72 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 9 Ocak 2020 2020 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte e-bildirge sisteminde SGK tarafından yapılan Duyuru ile;2020/Ocak ayından itibaren sigortalıların sigortalı hizmetleri yetkili vergi dairesine verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilecek, e-bildirge v.1 [...]

Prim Borcu Bulunan Bağ-Kur’lular İle GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borcu Olanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanacak

By |2020-01-09T10:04:11+03:00Ocak 9th, 2020|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 71 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 9 Ocak 2020 08.01.2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07.01.2020 tarihli 2040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4/1-b (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılardan, Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlardan, sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü [...]

2020 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları

By |2020-01-08T14:26:04+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fii (Her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır)                                                                  Açıklamalar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%25 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%50 Artırılarak) Çok [...]

2020 Yılında İş Kanununda İdari Para Cezaları

By |2020-01-08T14:16:07+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 (Her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır) Kanun Maddesi   Ceza Maddesi     Cezayı Gerektiren Fiil Tutar (TL) 3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 31.903,90 5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan [...]

2020 Yılına Ait 5510 Sayılı Kanunda İdari Para Cezaları

By |2020-01-08T13:47:14+03:00Ocak 8th, 2020|Categories: SGK|

8 Ocak 2020 (Her yıl asgari ücret tutarına bağlı artırılmaktadır) Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yükümlülükler ve Müeyyidri Sigortalı işe giriş bildirgesini ve genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresinde ve SGK tarafından belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücrettutarında (*) 2.943,00 Sigortalı işe giriş bildirgesininverilmediğinin, mahkeme kararından veya SGK’nın [...]