RasitOk

About Raşit Ok

This author has not yet filled in any details.
So far Raşit Ok has created 58 blog entries.

Yıllık Ücretli İzinde Kaza Olayı

By |2019-12-02T09:55:10+03:00Aralık 2nd, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 49 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 2 Aralık 2019 İşçinin yıllık izin süresinde işyerinde kaza olayı geçirmesi (Örneğin; yıllık ücretli izinli iken işyerine arkadaşlarını ziyaret maksadıyla gelen işçinin merdivenlerden kayarak düşmesi sonucu bacağının kırılması) olayı; sigortalının yıllık ücretli izinli olduğu süre zarfında işyeri ile olan hukuki münasebeti yani [...]

Yurt Dışı Aylığının Kesilmesi

By |2019-12-02T09:50:54+03:00Aralık 2nd, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 48 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 2 Aralık 2019 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesine göre; kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta [...]

Yüzde Usulünde Toplanan Paraların İşçilere Ödenmesi

By |2019-12-02T09:43:14+03:00Aralık 2nd, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 47 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 2 Aralık 2019 Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden "yüzde" usulünün uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına "yüzde" eklenerek veya ayrı şekillerde [...]

MUHSGK için işyeri sicil bilgilerinin kontrol edilmesi

By |2019-12-02T09:38:55+03:00Aralık 2nd, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 46 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 2 Aralık 2019 Gelir İdaresi Başkanlığı 25.11.2019 tarihinde ve https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html sayfasında MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) hakkında yaptığı duyuru önemine binaen olduğu şekli ile aşağıda gösterilmiştir. “Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde [...]

Hafta tatili süresi kıdem süresi ve tazminatı hesabından sayılır mı?

By |2019-11-25T12:05:31+03:00Kasım 25th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 45 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2019             İş Yasasında kıdem tazminatı için en az bir yıllık çalışma esası getirilmiştir. En az bir yıl çalışmak koşulu ile yıldan artan süreler için oran dâhilinde kıdem tazminatı ödenir. Bir yıllık sürenin başlangıcı, işçinin işyerinde fiilen işe başladığı tarih [...]

SGK, hastalık olayında kaç günlük istirahat raporlarına rapor parası öder?

By |2019-11-25T12:04:13+03:00Kasım 25th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 44 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2019 SGK, hastalık olaylarında ilk 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödemez. Örneğin, 3 gün rapor alan sigortalıya SGK, sadece 3. gün için ödenek öder, yani ilk 2 gün için ödemez, 3. Günden itibaren her gün için [...]

Gece çalışması ücreti altında ek ücret ödemesi zorunlu mu?

By |2019-11-25T11:21:49+03:00Kasım 25th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 43 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2019 Gece çalışması için özel bir ücret sistemi öngörülmemiştir. Ancak, uygulamada gece çalışması için, "gece primi", "gece zammı" ve "vardiya zammı" ve benzeri isimlerle çeşitli ödemelere rastlanılmaktadır. Bu bağlamda işyeri uygulaması, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleriyle gece çalışması için [...]

İşverenlerin çalışanlarına yılda 270 saatten fazla mesai yaptırmasının sonuçları

By |2019-11-25T11:18:56+03:00Kasım 25th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 42 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2019 4857 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında; fazla çalışmaya bağlı idari para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı uygulanmaktadır: Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek. İşçiye hak ettiği serbest zamanı 6 ay zarfında kullandırmamak. Fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 4857 [...]

SGK denetim elemanlarınca istenilen işyeri defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi nedeniyle uygulanacak müeyyide nedir?

By |2019-11-18T16:03:48+03:00Kasım 18th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 41 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Kasım 2019 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine göre, işverenler işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere 10 yıl süreyle, kamu idareleri 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun [...]

Kıdem tazminatına haciz konulabilir mi?

By |2019-11-18T15:52:11+03:00Kasım 18th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 40 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Kasım 2019 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 71’inci maddesine göre; aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak hacz olunacak miktar [...]