RasitOk

About Raşit Ok

This author has not yet filled in any details.
So far Raşit Ok has created 58 blog entries.

Yabancı para ile ücret ödemesi

By |2019-12-09T10:36:15+03:00Aralık 9th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 59 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 9 Aralık 2019 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesine göre; ücret kural olarak, Türk parası ile ödenmektedir. Ancak tarafların anlaşmasıyla ücretin yabancı para olarak ödenmesi kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabileceği gibi yabancı para cinsinden de yapılabilir. [...]

Vergi mükellefi olan kişinin SSK sigortalılığının kesintisiz devam etmesi

By |2019-12-09T10:29:17+03:00Aralık 9th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 58 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 9 Aralık 2019 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin Geçici 24’üncü maddesine göre; 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olunması halinde 01.03.2011 tarihine kadar önce başlayan sigortalılık statüsü dikkate alınır, 01.03.2011 tarihinden itibaren ise Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin dokuzuncu, onuncu, [...]

Ülkemizde geçici koruma sağlanan kişilerin çalıştırılması

By |2019-12-09T10:16:18+03:00Aralık 9th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 57 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 9 Aralık 2019 Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli, Iraklı, Filistinli vb. yabancıların çalışma izinleri ile ilgili olarak Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ile e-devlet kapısı üzerinden yabancıyı çalıştıracak işveren tarafından doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılacak başvuruyla [...]

Ücretin gününde ödenmemesi halinde iş sözleşmesinin feshi

By |2019-12-09T10:08:33+03:00Aralık 9th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 56 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 9 Aralık 2019 Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez [...]

Ücret hesap pusulasının işçi tarafından imzalanması

By |2019-12-09T10:00:39+03:00Aralık 9th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 55 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 9 Aralık 2019 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37’nci maddesine göre; işverenin işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulanın adı, ücret hesap pusulasıdır. Ücret hesap pusulasının işçi tarafından imzalı [...]

İşyerlerinde ücretsiz izin uygulaması

By |2019-12-09T09:55:14+03:00Aralık 9th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 54 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 9 Aralık 2019 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56 ila 74’üncü maddeleri çerçevesinde; İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinlerveya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yol ücretsiz izni:Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir [...]

Ücretlerin Haczedilmesi Sınırı

By |2019-12-02T10:26:43+03:00Aralık 2nd, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 53 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 2 Aralık 2019 İşçilerin aylık ücretlerinin 1/4 ‘den fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin [...]

Ücret Ödeme Bordrolarında Bulunması Zorunlu Unsurlar

By |2019-12-02T10:23:00+03:00Aralık 2nd, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 52 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 2 Aralık 2019 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesine göre; aylık ücret tediye bordrosunda bulunması gereken zorunlu unsurlar düzenlenmiştir. Bu unsurlar; İşyerinin sicil numarası. Bordronun ilişkin olduğu ay. Sigortalının adı ve soyadı. Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası. Ücret ödenen gün sayısı. Sigortalının ücreti. [...]

Yaş Düzeltmelerinin Sigortalılık Süresine Etkisi

By |2019-12-02T10:13:15+03:00Aralık 2nd, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 51 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 2 Aralık 2019 5510 sayılı Kanunun 57’nci maddesi gereğince uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanmada sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte, sigortalılıkları başlatılanların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır.  Bu durumda yaş [...]

Yıllık İzin Ücretinin Tavanı Aşırması

By |2019-12-02T10:04:08+03:00Aralık 2nd, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 50 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 2 Aralık 2019 5510 sayılı Kanunun “prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmüne göre, 4/1-a kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesinde, ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına [...]