Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Haziran 2022

Sirküler No: 582


7351 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemede ihaleli işler için SGK dosyalarının ne şekilde işlem göreceği konusunda SGK yayımladığı 29 Mart 2022 tarihli Genel Yazısı ile uygulamayı belirlemiş, uygulamanın 2020 – 20 sayılı Genelgenin 5.2.1.maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmiş idi. Bu defa, 09.06.2022 tarihli 47029713 sayılı Genel Yazı ile; 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22.01.2022 tarihi itibariyle devam eden Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için 23.06.2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulması, idarenin sözleşmenin devrine onay vermesi, devre ilişkin işlemlerin onay tarihini takip eden 30 gün içinde tamamlanması halinde YENİ İŞYERİ DOSYASI TESCİL EDİLMEYECEĞİ düzenlenmiştir.

Genel Yazı için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.