Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Mart 2022

Sirküler No: 259


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 inci maddesinde;

“(1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir.”

hükmü yer almakta olup, bu hükme istinaden Kamu İhale Kurulu 2022/DK.D-94 kararı ile  uygulamadaki tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar getirmiştir.

Söz konusu karar ekte yer almaktadır.

EK-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar 

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/448/4735_sayili_kamu_ihale_sozlesmeleri_kanununun_gecici_5_inci_maddesinin_uygulanmasina_iliskin_esaslara_dair_tereddutlerin_giderilmesi_hakkinda.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.