Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Aralık 2022

Sirküler No: 492


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) ile, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloda yer alan değerli kağıtların 2023 yılı satış bedelleri belirlenmiştir.

Bedeller için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-1.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.